Langelandsturen 2019

Så er vores første store weekendtur i år overstået. Det var en vidunderlig weekend i den smukke langelandske natur, sammen med 13 forventningsfulde fiskere. Vi var i modsætning til sidste år heldige med vejret – masser af solskin, gode temperaturer og en medgørlig vind. Dog kunne vi godt ønske os lidt flere fisk, og så kom der alligevel flere på land end sidste år. 15 stk havørred hvor 4 stk kom med hjem, den største på 44 cm. Og Karsten fik en stor flot skrubbe, det må da være en trøst for ham, da han mistede en pæn havørred.

Igen i år fik vi glimrende mad fra Brugsen i Rudkøbing, og havde som traditionen byder masser af hygge og gode grin, når vi havde spist til aften.

Tak til alle deltagerne, for at være med til at gøre vores ture til noget specielt. Til næste år skal vi til Langeland i weekenden 3-5 april, og det bliver et lille jubilæum da det er vores weekendtur nr 10 til den skønne ø-

Knæk og Bræk

Kjeld

Posted in Information | Leave a comment

Langeland 2019

Husk sidste frist for tilmelding og indbetaling til vores tur til Langeland er søndag d. 17 marts. Der er masser af ledig plads. Følgende er tilmeldt:John M. Karsten A. Asger. Ib. John P. Niels Henrik. Lars.Bent, Nils, Torben R. Michael og Kjeld.

Knæk og Bræk

Kjeld

Posted in Information | 1 Comment

Egensedybet

Var på en formiddagstur til Egensedybet sammen med Lars. Fiskene var der og de ville gerne hilse på. Hjemtaget 1 stk på 47 cm.

Knæk og bræk  NHC

 

Posted in Facebook, Information | Leave a comment

Langelandstur

Tilmeldning til Langelandsturen er længere ned på siden

Husk at tilmelde jer til denne dejlige tur til den “Lange Ø”

Posted in Information | Leave a comment

Generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINŒR GENERALFORSAMLING 

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19:00 i lokalerne Flyvesandsvej 24, 5450 Otterup

Dagsorden

Valg af en dirigent og en stemmetœller.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelœggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Fastsœttelse af kontingent. for 2020

Behandling af indkomne skriftlige forslag.

Vedtœgtsœndringer. Ingen œndringer.

Valg af bestyrelse:

Valg af formand (Hvert andet år – på valg i lige år)

Valg af nœstformand (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af kasserer (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (på valg hvert år)

Valg af 1 revisor og 1 revisorsupleant 

Eventuelt (Herunder kan intet vedtages)

Bestyrelsen består på nuvœrende tidspunkt af:

Torben Rolskov formand (ikke på valg)

Kjeld Mølborg Pedersen Nœstformand, ( på valg, modtager genvalg)

Torben Andersen Kasserer, på valg ( på valg, modtager genvalg)

Henrik Frydensberg Bestyrelsesmedlem (På valg, modtager genvalg)

Lars Andersen Bestyrelsesmedlem (På valg modtager genvalg)

Niels Henrik Carstensen Bestyrelsesmedlem (På valg, modtager genvalg)

Karsten Andersen Bestyrrelsemedlem (På valg, modtager genvalg)

John Meistrup Bestyrelsessupleant (på valg, modtager genvalg)

Poul Rasmussen Bestyrelsessuppleant (På valg, ønsker ikke genvalg)

Revisor: Jan Rasmussen (på valg modtager genvalg)

Revisorsuppleant: John Lisberg ( på valg modtager genvalg)

Indkomne skriftlige forslag skal vœre bestyrelsen i hœnde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Når kontingentet for 2019 er betalt, kan fiskeklubbens medlemskort printes på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk/ fiskekort 

Husk at medbringe det nye medlemskort eller kvittering for betaling for 2019 til generalforsamlingen, da det er adgangsbillet til generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen bydes på øl/ vand, kaffe og kage.

Med venlig hilsen/ Bestyrelsen/

Posted in Information | Leave a comment

Fiskekort

Jeg tager lamineringsmaskinen med d.25/2. Så husk jeres nye fiskekort.

Posted in Information | Leave a comment

Langeland 2019

Så er det ved at være tiden, til at tænke på vores årlige weekendtur til smukke Langeland. Så må vi jo se om vi kan gøre det bedre end sidste år,hvor fiskeriet jo var lidt sløvt. Men fisk var der – hvem husker ikke Karstens to store smukke havørreder.

Vi skal til Langeland fra fredag d. 29 marts til søndag d. 31 marts, og som sædvanlig skal vi bo i spejderhytten i Sdr. Longelse.

Med i arrangementet er mad og overnatning og prisen for turen er 750 kr for seniorer og 450 kr for juniorer, som skal indbetales på klubbens konto: 0809-0124571774 Nordea Bank. SIDSTE FRIST FOR TILMELDING OG INDBETALING ER SØNDAG D. 17 MARTS. Tilmelding sker her på siden.

Der vil blive afholdt et infomøde om turen i klubbens lokale på Flyvesandsvej 24 mandag d. 25 marts kl. 19.

Håber på en god tilslutning til vores traditionsrige langelandsweekend.

Knæk og Bræk

Kjeld

Posted in Information | 15 Comments

Næste klubaften

Næste klubaften vil blive den 25. februar kl 19:00 – 21:30

At der vil gå så lang tid inden næste klubaften, er fordi at Efterskolen Flyvesandet holder vinterferie i uge 7 (11 feb. – 17 feb )

Knæk og Bræk

Torben

Posted in Information | Leave a comment

Godt nytår

Til alle medlemmer af Fiskeklubben Nordfyn

I ønskes et godt nytår og Flex på klingen

I det nye år.

K&B

Torben

Posted in Information | Leave a comment

Årets sidste klubaften

Mandag den 17. december afholder vi årets sidste klubaften.

Der vil blive serveret gløgg og æbelskiver denne aften.

Næste klubaften bliver i det nye år den 14. januar.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, med masser af flex på klingen

Knæk og Bræk

Torben

 

Posted in Information | Leave a comment