Langelandsturen 2019

Så er vores første store weekendtur i år overstået. Det var en vidunderlig weekend i den smukke langelandske natur, sammen med 13 forventningsfulde fiskere. Vi var i modsætning til sidste år heldige med vejret – masser af solskin, gode temperaturer og en medgørlig vind. Dog kunne vi godt ønske os lidt flere fisk, og så kom der alligevel flere på land end sidste år. 15 stk havørred hvor 4 stk kom med hjem, den største på 44 cm. Og Karsten fik en stor flot skrubbe, det må da være en trøst for ham, da han mistede en pæn havørred.

Igen i år fik vi glimrende mad fra Brugsen i Rudkøbing, og havde som traditionen byder masser af hygge og gode grin, når vi havde spist til aften.

Tak til alle deltagerne, for at være med til at gøre vores ture til noget specielt. Til næste år skal vi til Langeland i weekenden 3-5 april, og det bliver et lille jubilæum da det er vores weekendtur nr 10 til den skønne ø-

Knæk og Bræk

Kjeld

what medical conditions cause weight loss, ellie diet pills, organic apple cider vinegar weight loss reviews, does weight loss help cholesterol, sonth powder for weight loss, medical weight loss arkansas, herbal method for weight loss, slimquick appetite suppressant, drinking only water for a week, lipozene ventajas y desventajas, weight loss dr supervised nashville, eating only oats for weight loss, lexapro prevent weight loss, weight loss programs that works, best weight loss appetite suppressant, term for when weight loss is not constant, meal suppressant, weight loss physicians maryland, how to avoid weight loss on adderall, hormones for weight loss after menopause, does cabergoline make you lose weight, i do all the right things so why cant i lose weight, weight loss pills that dont affect sleep, shark tank weight loss miracle, weight loss slowing down, teenagers weight loss stories, behavior modification program using the token economy to lose weight, which depression medication is right for me quiz, essential oil weight loss capsule, weight loss shake nutrition, weight loss clinics san antonio texas, dr julius lipozene, bcbs federal weight loss medicine, weight loss clini, why losing weight is hard, how to keto and recipes, how long on hcg injections before you lose weight and hae no hunger, weight loss journal prompts, safe appetite suppressant for hypothyroidism, how to lose weight whike breastfeeding, coffee with appetite suppressant, will acai help me lose weight, when does skin become an issue weight loss, appetite suppressant pills for men low testosterone,

Posted in Information | Leave a comment

Langeland 2019

Husk sidste frist for tilmelding og indbetaling til vores tur til Langeland er søndag d. 17 marts. Der er masser af ledig plads. Følgende er tilmeldt:John M. Karsten A. Asger. Ib. John P. Niels Henrik. Lars.Bent, Nils, Torben R. Michael og Kjeld.

Knæk og Bræk

Kjeld

beauty face mask, when did face masks get invented, dave stanton respirator, 3m n95 dust mask 8511 lowes, procedural face mask, best respirator for hobby woodwork, how to put on face mask properly, ffp3 disposable dust masks used for welding in light of hse changes, eye protection face shield, peel off face masks diy, best dust mask for cleang home, breathable medical face mask, an n95 respirator is meant to be used, garden city ks walgreens, n95 makfit, honey face mask before and after, buy n95 1860 mask, drawing on surgical mask, sars coronavirus capsid geometry, best 3m mask for cyclist, cpap full face mask review, jungkook face mask, cheapest price for n95 dust mask, when is the best time to apply a face mask, 3m 3247 mask, airsoft bb respirator mask, face shield for fulmer helmet, how n95 mask works, dust mask keep others from being sick, face shield transformers, how to make your face mask dry faster, japanese medical black face mask, sa co face shield promo code, cloth n95 particle masks, respirator bag, face masks for oily acne prone skin, round shield with femal face, coronavirus calf diarrhea,

Posted in Information | 1 Comment

Egensedybet

Var på en formiddagstur til Egensedybet sammen med Lars. Fiskene var der og de ville gerne hilse på. Hjemtaget 1 stk på 47 cm.

Knæk og bræk  NHC

 

cbd trade shows 2019, plus cbd oil gold formula, best cbd oil in las vegas, irie cbd oil amazon, smoking honey, medterra cbd oil bottlel label, best value cbd oil reddit, relax full spectrum cbd vape oil, side effects definition, heavy harvest cbd, cbd drops for sale, microdosing cbd oil chart, naturals e liquid, hemp oil buy, harmful effects of cbd, cbd oil high quality, cbd nation, american shaman cbd, mixing terpenes with cbd oil, cbd oil for cat skin allergies, best cbd rub, super hyphy lyrics, bas rutten cbd oil, cbd oil clinical trials, clean remedies cbd, cbd for seniors, red stripes cbd oil, cbd gummies for sale near me, can i use my kanger pro3 to vape cbd oil, free shipping cbd 2017, cbd isolate bath bomb recipe, radegast hotel cbd beijing china, pure extract hemp, how to draw a dragonfly side view, amway cbd, no thc cbd vape oil, be thin spray, cbd wisconsin, cbd clinic coupon code,

Posted in Facebook, Information | Leave a comment

Langelandstur

Tilmeldning til Langelandsturen er længere ned på siden

Husk at tilmelde jer til denne dejlige tur til den “Lange Ø”

which of the following conditions might occur if a female athlete attempts extreme weight loss, biggest weight loss ever, do stretch marks itch when you lose weight, quick weight loss plan for one week, eating less than 100 calories a day, how to lose stubborn weight, best bc pills for back acne and weight loss, what could cause sudden diarrhea and weight loss, best weight loss snack bars, dr karandana, transparent fat burner, which exercise to lose weight, detoxing the body to lose weight, how long should i fast to lose weight, diet plan to loss weight for vegetarian, energy drinks weight loss, low carb shrimp recipes keto, b12 shots reviews on weight loss, are scallion onions good for you to lose weight, press ups to lose weight, drinking tequila every day weight loss, do you lose a shoe size after weight loss, kirsten storms weight loss 2016, chicken broth diet, what i will look like if i lose weight, fastest exercises to lose weight, what foods can help me gain weight, dj hi tek weight loss, emanuel livingston, can meditation help you lose weight, when is the best time to walk to lose weight, what is the value of including both aerobic and anaerobic exercise in a weight loss program, tapeworms lose weight, keto diet recipes to lose weight, dangerous over the counter weight loss pills, renee zellweger weight loss diet, why diabetes drugs may cause weight loss, low fat food list for weight loss, drinking herbal tea to lose weight, keto recipes tortillas, best male fat burning supplement, can depression cause weight loss and fatigue,

Posted in Information | Leave a comment

Generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINŒR GENERALFORSAMLING 

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19:00 i lokalerne Flyvesandsvej 24, 5450 Otterup

Dagsorden

Valg af en dirigent og en stemmetœller.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelœggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Fastsœttelse af kontingent. for 2020

Behandling af indkomne skriftlige forslag.

Vedtœgtsœndringer. Ingen œndringer.

Valg af bestyrelse:

Valg af formand (Hvert andet år – på valg i lige år)

Valg af nœstformand (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af kasserer (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (på valg hvert år)

Valg af 1 revisor og 1 revisorsupleant 

Eventuelt (Herunder kan intet vedtages)

Bestyrelsen består på nuvœrende tidspunkt af:

Torben Rolskov formand (ikke på valg)

Kjeld Mølborg Pedersen Nœstformand, ( på valg, modtager genvalg)

Torben Andersen Kasserer, på valg ( på valg, modtager genvalg)

Henrik Frydensberg Bestyrelsesmedlem (På valg, modtager genvalg)

Lars Andersen Bestyrelsesmedlem (På valg modtager genvalg)

Niels Henrik Carstensen Bestyrelsesmedlem (På valg, modtager genvalg)

Karsten Andersen Bestyrrelsemedlem (På valg, modtager genvalg)

John Meistrup Bestyrelsessupleant (på valg, modtager genvalg)

Poul Rasmussen Bestyrelsessuppleant (På valg, ønsker ikke genvalg)

Revisor: Jan Rasmussen (på valg modtager genvalg)

Revisorsuppleant: John Lisberg ( på valg modtager genvalg)

Indkomne skriftlige forslag skal vœre bestyrelsen i hœnde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Når kontingentet for 2019 er betalt, kan fiskeklubbens medlemskort printes på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk/ fiskekort 

Husk at medbringe det nye medlemskort eller kvittering for betaling for 2019 til generalforsamlingen, da det er adgangsbillet til generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen bydes på øl/ vand, kaffe og kage.

Med venlig hilsen/ Bestyrelsen/

what is the cost of 25mg viagra, substitute to viagra, what to do about low libido on antidepressants, t fr hle medical penispump set cylinder ball penis enlargement vacuum pump, platelet rich plasma therapy penis enlargement, zhen gongfu for sale, top ten male enhancement, sildenafil tablets 100mg, lack of vitamin d cause loss of sex drive, follidrone sex drive, low libido is ok, do penis exercise work, sex drive 20s male, male enhancement photo results, strong sx review, virectin gnc, magnum penis enlargement rings, male impotence natural remedies, can you make you penis bigger, indianapolis in male enhancement doctors, remedis for penis enlargement, fix sex, ed drugs going otc, celexas revie male enhancement, burning during an after sex an no sex drive, alpha monster and penis growth, largest penis length, menopause sex drive increase, serovital reviews mayo clinic, generic sildenafil citrate 20 mg,

Posted in Information | Leave a comment

Fiskekort

Jeg tager lamineringsmaskinen med d.25/2. Så husk jeres nye fiskekort.

how to sound like in a respirator in audacity, hyland medical centre, what is the best time of day to apply a face mask, respirator mask raplacement straps, what face masks are good for you, surgical kandi mask template, sherpers face masks, protective face shield, transparent graphic medical face mask, n95 respirator mask quincy illinois best price, bandana as dust mask, 3m 7500 series half mask, where can i find disposable face mask, 3m n95 respirator home depot, neutrogena age shield face sunblock spf 90, lowes bathroom racks, full face swim mask, how to use a face mask on airplane, dust mask n rating, how to choose a paint respirator, stanford free n95 masks, how long can i keep face masks, coronavirus vision symptoms keratitis, 3m disposable mask pff2, full face scuba diving mask with shield, face tattoo ski mask, honeywell hepa filter respirator, 3m replacement mask filters, heart medical face mask for outside, rhinovirus and coronavirus in 5 week infant, colored medical face masks, how long leave nutragena mask on face, north respirator replacement parts, n 95 3m face mask problems, where to buy resmed air sence 19 face mask size small, face masks to prevent bed bug bites, dust mask for painting, why do people use face masks in asian countries, overngiht face masks for dry skin walmart, lowes n95 dust mask, half mask cartridge respirator, niosh approved as a type n95 respirator,

Posted in Information | Leave a comment

Langeland 2019

Så er det ved at være tiden, til at tænke på vores årlige weekendtur til smukke Langeland. Så må vi jo se om vi kan gøre det bedre end sidste år,hvor fiskeriet jo var lidt sløvt. Men fisk var der – hvem husker ikke Karstens to store smukke havørreder.

Vi skal til Langeland fra fredag d. 29 marts til søndag d. 31 marts, og som sædvanlig skal vi bo i spejderhytten i Sdr. Longelse.

Med i arrangementet er mad og overnatning og prisen for turen er 750 kr for seniorer og 450 kr for juniorer, som skal indbetales på klubbens konto: 0809-0124571774 Nordea Bank. SIDSTE FRIST FOR TILMELDING OG INDBETALING ER SØNDAG D. 17 MARTS. Tilmelding sker her på siden.

Der vil blive afholdt et infomøde om turen i klubbens lokale på Flyvesandsvej 24 mandag d. 25 marts kl. 19.

Håber på en god tilslutning til vores traditionsrige langelandsweekend.

Knæk og Bræk

Kjeld

bioxgenic high test and viagra, male enhancement herb yohimb, buy the blue pill, duragan male enhancement, what do you give instead of nitro for a viagra taking ot, ace low sex drive, free home penis enlargement, viagra bob dole commercial, how to prevent side effect of viagra, how to block sex google drive, penis enlargement exercise results pictures, sex drive similar movies, how to increase penis size as teenager reddit, are there real exercises to increase penis size, signs of ovulation increased sex drive, elite penis growth, penis growth by 2 inches, viagra 100mg online, mens generic viagra, can a dick grow, power zen, penis enlargement progress on the show the doctors, top rated male enhancement list in usa, can my doctor subscribe 5 ed pills, ive lost my sex drive with my boyfriend, free sexual health check, what are the best male enhancement pills you can buy over the counter, how long does a viagra 100 last, cock growth story penis pump, maca libido,

Posted in Information | 15 Comments

Næste klubaften

Næste klubaften vil blive den 25. februar kl 19:00 – 21:30

At der vil gå så lang tid inden næste klubaften, er fordi at Efterskolen Flyvesandet holder vinterferie i uge 7 (11 feb. – 17 feb )

Knæk og Bræk

Torben

daiso weight loss pills, diet lose weight 2 weeks, diet pills kol, weight loss 30 day plan, simple weight loss plans, can too much fruit cause weight gain, why did adele lose so much weight, consumer reports on weight loss programs, over the counter thyroid medicine for weight loss, texas weight loss clinic austin tx, vegetarian diet to lose weight and gain muscle, protein drinks to lose weight, how to build a shed, which rice for weight loss reddit, good food to eat while trying to lose weight, how does weight loss woek, weight loss clinics in spring tx, weight loss surgical centers of louisiana, how much should an athlete decrease daily caloric intake to lose weight, how did nicole polizzi lose weight, using weight loss pills for energy, green tea caffeine diet pills, lose weight with water fast, does the cross trainer help lose weight, how to find out percent loss weight, pondimin diet pills, does colonics help you lose weight, appetite suppressant and hypothyroidism, keto lunch recipes pdf, fat blocker carb blocker appetite suppressant, gui pi wan weight loss, crite aid diet pills, resveratrol weight loss pills, starch solution weight loss results, things to boost weight loss, how can wii fit help lose weight, effective fat burners for women,

Posted in Information | Leave a comment

Godt nytår

Til alle medlemmer af Fiskeklubben Nordfyn

I ønskes et godt nytår og Flex på klingen

I det nye år.

K&B

Torben

paravex testerone male enhancement pills, bupropion dosage for low sex drive, new ways to masturbate for men, gnc boost, will glutamine affect penis enlargement, abcs penis enlargement exercise, permant way to increase penis size, can a psychiatrist help with low libido in men, most difficult sex position, 8 power vacuum pump male enhancement enlargement review, medicines by mail, who is yhe hot viagra girl on ad, how to save on viagra, what does clitoris size mean to sex drive, will viagra hurt me, trial of viagra, cuando usar viagra 100mg, viagra online legit, ptx male enhancement formula, can anxiety stop viagra working, viagra takes me forever to cum, liquid penis extender enlargement system enlarger stretcher enhancement, viagra is it safe, gen viagra, are those male enhancement work for those who have prostate surgery, maximum penis growth through excercise, what do doctors ask to prescribe viagra, current list of over the counter male enhancement tablets, how can i raise my testosterone naturally, sex drive higher than you, penis enlargement real penis video diary, best herbal ed pills non prescription, penis penis penis penis, reviews on the best male sex enhancement pills, penis enlargement surgery asheville nc, male enhancement rex, ed pills without side effects,

Posted in Information | Leave a comment

Årets sidste klubaften

Mandag den 17. december afholder vi årets sidste klubaften.

Der vil blive serveret gløgg og æbelskiver denne aften.

Næste klubaften bliver i det nye år den 14. januar.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, med masser af flex på klingen

Knæk og Bræk

Torben

 

remove extra skin after weight loss, do diet pills cause strokes, cactus powder appetite suppressant, keto plus diet pills amazon reviews, green slim diet pills, calories required per day for weight loss, nuvaring reviews weight loss, how much protein per day to lose weight, lipozene diet pill, alli pills walmart, do laxative pills work weight loss, what should weight loss exercise plan look like last 15 pounds, block weight loss, diet pill for belly fat burning, will spicy food help lose weight, results weight loss center lombard il hours, how much weight do you need to lose for your periods to start again, keto diet chicken recipes easy, over the counter appetite enhancers, can you lose weight from lower calories and walking, how long did it take for tom hanks to lose weight in castaway, will diet pills show up in a drug test, sweet potato casserole keto recipes, juice diet plans to lose weight fast, total soy weight loss shake results, naturally slim diet reviews, cortisol and weight loss supplements, weight loss injections b12 lipotropic, how soon should a dog lose weight after cutting table scraps from diet, keto diet for seniors, good detox pills for weight loss, dr weil weight loss diet, jamie tueth, been on low carb for a week no weight loss, ncbi b12 weight loss, keto diced beef recipes slow cooker, what appetite suppressants are safe, protein supplement for weight loss, shakes weight loss reviews, gnc lose weight pills,

Posted in Information | Leave a comment