INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19:00 På Efterskolen Flyvesandet Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup                                                                                                                            Dagsorden:

Valg af en dirigent og en stemmetæller.

Valg af referent.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
  5. Vedtægtsændringer. Ingen ændringer.
  6. Valg af bestyrelse:

Valg af formand (Hvert andet år – på valg i lige år)

Valg af næstformand (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af kasserer (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (på valg hvert år)

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

Eventuelt (Herunder kan intet vedtages)

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:

Torben Rolskov formand (på valg, modtager genvalg)

Kjeld Mølborg Pedersen Næstformand,  (Ikke på valg)

Torben Andersen Kasserer, på valg (ikke på valg)

Henrik Frydensberg Bestyrelsesmedlem På valg (villig til genvalg)

Lars Andersen Bestyrelsesmedlem På valg (villig til genvalg)

Niels Henrik Carstensen Bestyrelsesmedlem På valg (villig til genvalg)

Karsten Andersen Bestyrelsessuppleant På valg (villig til genvalg)

Poul Rasmussen Bestyrelsessuppleant På valg (villig til genvalg)

Revisor: Rolf Jensen (modtager ikke genvalg)

Revisorsuppleant: Anne Rasmussen(modtager ikke genvalg)

Indkomne skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Når kontingentet for 2016 er betalt, kan fiskeklubbens medlemskort printes på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk

Husk at medbringe det nye medlemskort eller kvittering for betaling for 2016 til generalforsamlingen, da det er adgangsbillet til generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen bydes på øl/ vand, kaffe og kage.

Med venlig hilsen/ Bestyrelsen/ 13. februar 2015

 

This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.