Fiskeklubtur til Sønderby Klint

Hej

Vi var 5 der tog til Sønderby Klint syd for Assens. Vi fangede i alt 1 sej, 2 hornfisk og 16 havørreder, hvor en blev hjemtaget.

Havørred var 44 cm og blev fanget af undertegnet:

Herunder en lille film med nogen af fightene:

Tak for en hyggelig dag og godt selskab.

 

Jeg vil hermed opfordre andre medlemmer at komme med på vores klubturer. Følg med hvornår vi skal på den næste klubtur på vores hjemmeside.

Mvh.

Torben A

which presidential candidate was a spokesman for viagra, feeling cold fainting reduce energy and sex drive, penis enlargement resiuts, male enhancement how long, all natural male enhancement pills endorsed by porn industry, best male supplements 2018, penis enlargement traction method, home remedies to boost your libido, male enhancement pills in toilets, sex endurance pills, natural viagra where to buy, loria medical, natural viagra fruits, male enhancement otc pills at gnc, chewable over the counter ed pills, you wanted to know what gave me sex drive, gnc top rated penis pills, natural penis growth bodybuilding, the penis pump, only have sex drive when i am impulsive, penis enlargement thunder, effect viagra, gary griffin penis size and enlargement, what is a safe natural male enhancement, malegenix male enhancement, seratonin sex drive, penis male enhancement pills, how to request viagra pills kaiser, gmc vitamin store, are kangaroo sex pills safe for penis, viagra vs cialis which is more effective, acheter viagra sur internet, can habitual marijuana use kill your sex drive, green and white capsule e615, does being sad increase sex drive, no sex drive 36, how viagra is taken, how often can one take viagra, male enhancement comparison review xexlift, penis extender devices, girl growing a penis by taking penis enlargement pills,

This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

One Response to Fiskeklubtur til Sønderby Klint

  1. avatar Torben Rolskov says:

    Selv tak, Torben.
    Super hyggelig dag, og endnu engang tillykke med fisken.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.