Referat fra generalforsamling den 15. marts 2018

 1. Valg af en dirigent og en stemmeoptæller.
 • Dirigent =                   Poul Rasmussen
 • Stemmeoptæller =                    x

 

 1. Valg af referent.
 • Referent =                   Torben Andersen

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Så er der gået endnu et år for vores klub, et år uden de store udfordringer, man kan sige at det er gået som de sidste mange år. 2017 blev vi i bestyrelse enig om, at vi ikke deltog i Lystfiskeriets Dag, som de sidste par år ikke gav det som vi havde håbet på, dårligt vejr samt for få deltagere, kunne ikke stå mål med det arbejde som vi i bestyrelsen havde af arbejde med arrangementet. Dette er nok det eneste negative jeg kan sige om 2017.
 • Ellers er der kun godt at skrive om, vores weekendture både til Langeland og til det vestjyske, Skjern Å, havde rigtig fin tilslutning af vores medlemmer, så kan det godt være at fangstrapporterne var mangelfulde, men det gode humør var i top.
 • Ang. Langeland prøver vi som forsøg at lægge turen lidt tidligere end de sidste par år, for at se om det kan give resultat med at få lidt flex på klingen. Vi tager afsted den 23-25 marts.
 • Skjern Å ligger også i år sidst i august. info senere på året på hjemmesiden.
 • I år prøvede jeg, om det var noget for klubben, at deltage i et arrangement der hedder Vild med vand, som foregik rundt om marinaen og havnen i Bogense. Ud fra den erfaring jeg drog, tror jeg ikke, at det er noget for klubben, selvom der var mange mennesker rundt om havnen, så var det ligesom om, at de træk ned til det område vi var placeret i, så ene mand havde jeg en del fritid, godt vi ikke 4-5 mand på.
 • Derimod vores tilknytning til Fjordens Dag, er altid en fin dag for klubben. 8-10 mand fuld beskæftiget hele dagen og at det giver lidt penge i klubkassen, er godt. Det giver vores juniorer tilskud til vores ture.
 • Fjordens Dag 11 september. En af de rigtig gode Fjordens Dag med det perfekte vejr og vi havde rigtigt travlt både på vore salg af røgede havørredsandwiches og vores nye tiltag denne dag en kastebane så børn og andre kunne få lov til at prøve at bruge en spinnestang eller fluestang. Der var rigtig run på og vi fik et rigtigt fint resultat ud af denne dag.
 • Vi havde sidste år igen prøvet, at lægge mindst en klubtur om måneden, dog var der skiftende tilslutning. Vi vil igen i år, prøve at se, om der tilslutning til en tur rundt på vores fynske kyster en gang om måneden.
 • Lidt info fra forbundet. Der har lavet en ny hjemmeside: Ny Fiskekort. dk (kan kun opfordre jer til at logge ind på siden) og at kontingentet bliver holdt i ro de næste par år. Der bliver også muligt for nye medlemsforeninger, at vælge mellem 2 typer medlemskab et grønt og et blåt. Det grønne giver adgang til at få support om vandløbsrestaurering og vandpleje og ikke til medlem kontingent opkrævning. Det blå giver adgang til alt – det ovenstående. Kontingentet bliver udregnet ud fra de faktiske omkostninger, dette tiltag er for, at få fat i de foreninger, som har meldt sig ud på grund af prisen.
 • Fangstjournalen kan kun opfordre jer til at benytte, da de fangstrapporter der bliver lagt ind bliver brugt af DTU aqua til en hel del undersøgelser. Blandt andet om hvor udbredt fisk med havlus er, dette kan jo give grundlag for, at der ikke skal flere havbrug i gang i vor indre farvande.
 • Beretning godkendt.

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Året resultat med et overskud på 6.143,-.
 • Egenkapitalen er steget. Den er pt. ca. 57.000 kr.
 • Regnskabet er godkendt pr. 22.01.2018 af revisoren
 • Regnskabet er godkendt pr. 13.03.2018 af bestyrelsen.
 • Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.
 • Følger DSF kontingentstigninger for 2019.
 • Familiekontingent 1                      =                    675,-
 • Familiekontingent 2                     =                    575,-
 • Familiekontingent 3                     =                    400
 • Juniorkontingent (0-17 år)         =                    50,-
 • Ungdomskontingent (18-25 år) =                    400,-
 • Seniorkontingent                          =                    600,-
 • Kontingenter godkendt.
 • Eksempler på de forskellige familiekontingenter:
 • Familie 1: Mindst 2 voksne eller flere over 18 år på samme bopæl. (Medlem 1 = 52 år, Medlem 2 = 50 år, Medlem 3 = 25 år, Medlem 4 = 22 år).Familie 2: Mindst en voksen på 25 eller derover + 1 barn eller flere børn på samme bopæl. (Medlem 1 = 43 år, Medlem 2 = 14 år, Medlem 3 = 10 år, Medlem 4 = 8 år).Familie 3: En voksen mellem 18-24 år + 1 barn eller flere børn på samme bopæl. (Medlem 1 = 19 år, Medlem 2 = 16 år, Medlem 3 = 14 år).

 

 1. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
 •  Ingen bemærkninger.

 

 1. Vedtægtsændringer.

 

 • Ingen bemærkninger.

 

 1. Valg af bestyrelse:
 • Valg af formand (Hvert andet år – på valg i lige år)
 1. Formand                        =          Torben Rolskov
 • Valg af næstformand (Hvert andet år – på valg i ulige år)
 1. Næstformand                =          Kjeld Mølborg Pedersen
 • Valg af kasserer (Hvert andet år – på valg i ulige år)
 1. Kasserer                         =           Torben Andersen
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år)
 1. Bestyrelsesmedlem      =           Karsten Andersen
 1. Bestyrelsesmedlem      =           Henrik Frydensberg
 1. Bestyrelsesmedlem      =           Lars Ivan Andersen
 1. Bestyrelsesmedlem      =           Niels Henrik Carstensen
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (på valg hvert år)
 1. Bestyrelsessuppleant   =            Poul Rasmussen
 1. Bestyrelsessuppleant   =            John Meistrup Hansen
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)
 1. Revisor                           =             Jan T. Rasmussen
 1. Revisorsuppleant         =             John Lisberg

 

 1. Eventuelt (Herunder kan intet vedtages)
 • Vandrepokalen for årets fineste fisk 2017, gik til Lars Andersen. Han havde fanget en Havørred på 2,5 kg, 60 cm ved Egebjerggård.

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.